Promujemy i inwestujemy w sztukę współczesną w Polsce poprzez wspieranie i pomaganie uzdolnionym twórcom w zdobywaniu rozgłosu i uzyskaniu większej niezależności na rynku sztuki.

galeriasztuki.gikis.pl

web: http://galeriasztuki.gikis.pl/

facebook