Wizja i misja Górnośląskiego Instytutu Kultury i Sztuki

Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki powstał w 2013 roku, jako centrum kulturalne grupy Górnośląskie Centrum Edukacji.

Każdy z powyższych podmiotów działa w sferze edukacji, sztuki i szeroko pojętej kultury. Misją Instytutu jest zajmowanie się promocją i reklamą tych jednostek oraz promowanie współpracujących z firmą artystów. Celem Instytutu jest również nawiązywanie nowych kontaktów z artystami z różnych branż i dziedzin oraz sprzedaż ich dzieł. W związku z powyższym Instytut prowadzi internetową galerię sztuki, na której znajdują się dzieła malarskie zarówno młodych, jak i znanych twórców.

Działalność Górnośląskiego Instytutu Kultury polega także na organizowaniu licznych konkursów dla młodych twórców oraz wernisaży i wystaw artystom przy równoczesnym propagowaniu działalności kulturotwórczej wszystkich członków grupy GCE.

Innowacyjność działalności GIKiS’u na rynku

GIKiS i jego przedsięwzięcia wyróżniają się na rynku tym, że wszystkie projekty są ściśle powiązane z działalnością Polskiego Teatru Historii. Na rynku jest bardzo dużo Agencji Artystycznych oraz Teatrów Muzycznych i tylko Grupa GCE jest w stanie swojemu klientowi zagwarantować promocję sprzedawanych dzieł poprzez ścisłą współpracę tych dwóch podmiotów. Dzięki temu wyróżniamy się i jednocześnie jesteśmy pionierami takich rozwiązań marketingowych. Poza tym współpracujące ściśle z nami wydawnictwo i mennica poszerzają to pole manewru o dodatkowe możliwości, np. wybicie okolicznościowych monet.

Grupa GCE jest w stanie zapewnić swoim klientom reklamę, zysk i promocję na wielu płaszczyznach.

facebook